เรา

posted on 27 Jun 2007 22:06 by kakani

สิ่งสำคัญของความรัก

ไม่ได้อยู่ที่ว่า ..

วันนี้เขาอยู่หรือจากไป

สำคัญที่ว่า.. ช่วงที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกัน

ขอให้มีความทรงจำที่ดี .. ก็เพียงพอแล้ว

อย่างน้อย เราก็ยังมีอะไรดีดีให้นึกถึง

และยิ้มให้ความทรงจำนั้นได้

ก้าว+ก้าว...เรา

สิ่งที่ไกล บางครั้งก็ใกล้เหลือเกิน...สิ่งที่ใกล้ บางครั้งก็ไกลเหลือเกิน..

.....

.............

...ในบางเวลา...

"....ห่างไกลเพื่อให้หัวใจได้คิดถึง"

แล้วคุณก็จะเข้าใจความหมายของคำว่า "คิดถึง"มากขึ้น

----------------------

คุณเคยไหม ?

ที่มีคนในฝัน

คนที่คิดเอาไว้ว่าอยากจะเจอและถ้าหากเจอแบบนี้คุณจะรักเค้า

แต่ในท้ายที่สุดคนที่คุณรักจริงๆมักไม่เป็นอย่างนั้น นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณไม่รู้จริงๆว่าชีวิตคุณจะเจอกับใครบ้างและคนๆนั้นจะมีอิทธิพลอย่างไรกับจิตใจของคุณ จะรู้ก็ต่อเมื่อคุณได้เจอคนๆนั้นแล้ว และรู้ว่าเค้าพิเศษต่างจากคนอื่นด้วยหัวใจของคุณ ซึ่งเหตุผลใดๆก็ไม่สำคัญอีกต่อไป .....ความเป็นเค้าคือสิ่งที่เรารัก

+-+-+-+

แม้วันนี้ไม่ว่าความรักของใครจะเป็นยังไง กัณย์ไม่อยากรู้เหตุผลแล้วว่า คุณรักใครตรงไหน หรือ เค้าเป็นใคร

...เค้าจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเค้าเป็นคนที่เรารัก...

เ ค ย คิ ด มั๊ ย ?

ว่ า อ น า ค ต ข อ ง ตั ว เ อ ง..

จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ...

ไ ม่ รู้ สิ น ะ เ ร า คิ ด ว่ า โ ล ก นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร แ น่ น อ น...

ค น เ ร า มี ห ล า ย ด้ า น ... ด้ า น ดำ ด้ า น ข า ว ...

จ ะ ต้ อ ง เ ลื อ ก ว่ า เ ร า จ ะ เ อ า ด้ า น ไ ห น อ อ ก ม า...

ล อ ง เ ดิ น ต่ อ ไ ป สิ...

บ า ง ที คุ ณ อ า จ จ ะ เ จ อ จุ ด ห ม า ย...

ที่ คุ ณ ค้ น ห า ม า ต ล อ ด ชี วิ ต....

ใ น เ ส้ น ท า ง ที่ คุ ณ เ ค ย เ ดิ น เ ลี่ ย ง มั น ไ ป ก็ ไ ด้ ...


edit @ 2007/06/28 05:30:52

Comment

Comment:

Tweet

#14 By LiFe Room on 2007-08-21 08:50

ความรักแค่อย่ารีบร้อน ...

#13 By yakcute on 2007-08-17 13:50

บทความโดนใจจังเรยคร้า
ภาพน่ารักจัง
สบายดีเปล่าครับผม

อย่านอนดึกนะ

#11 By LiFe Room on 2007-07-25 02:14

อนาคตมันก็ยังคงเป็นอนาคตค่ะ

#10 By ~ * ~ Sun Sun ~ * ~ on 2007-07-12 18:30

อรุณสวัสดิ์

#9 By LiFe Room on 2007-07-10 05:50

#8 By LiFe Room on 2007-07-03 18:10

อ๊ายยยยยยยยย อ้วกกกกกกกกกกก

อ่านไม่รุเรื่อง อินเลิฟจังเว้ยยยย

5555555555555555+

#7 By ((~:+:โฮ่งบีม:+:~)) on 2007-07-01 18:28

เดินต่อไปนะ

รูปน่ารัก สุดๆ

#6 By LiFe Room on 2007-06-30 03:45

อืมมมมม
ทางที่เดินอยู่ตอนนี้ . . . . มันเป็นเส้นขนานนะ

#4 By นายอ้วนพี on 2007-06-28 13:05

อ่านแล้วสะท้อนใจดีคับ ในชีวิตไม่เคยคิดถึงเรื่องคนในฝันเลย คิดแต่จะตามหาคนที่รออยู่มากกว่า555

#3 By Frankie8 on 2007-06-28 10:54

แค่มีเพียงช่วงเวลาดีดี
ให้คิดถึงก็เป็นสุขใจได้พอลืมเรื่องทุกข์ๆ ไปซักพัก
ก็ยังดี ... เนอะ

#2 By !2know ++ on 2007-06-28 10:11

โดนใจมาก ๆ ชอบ ๆ

ปล..รูปน่ารักจังเลยนะจ๊ะ

#1 By ๏~ G♥J ~๏ on 2007-06-28 08:55